Razmišljate o nakupu ali zamenjavi Davčne blagajne?

Najem blagajn za prireditve

OPTIMA solutions d.o.o. nudi tudi najem davčnih in registrskih blagajn za posamezne prireditve.

 

MODEL registrske ali POS blagajne za najem

OBDOBJE

CENA (€)

Registrska blagajna prenosna, NEDAVČNA, Perfect S ali M

PRIREDITEV

30,00

Dodatni dan za Registrsko blagajno prenosno, NEDAVČNA, Perfect S ali M

Dodatni dan

6,00

DAVČNA blagajna eXpert SX 3G, V1S

PRIREDITEV

50,00

DAVČNA blagajna T2 mini PRIREDITEV 70,00

Dodatni dan za DAVČNO blagajno

Dodatni dan

9,50

Predal za denar za model T2 mini - opcija

PRIREDITEV

5,00

Predal za denar za model T2 mini - opcija

dodatni DAN

1,00

 

PRIREDITEV pomeni najem za do največ 3 dni. Najem čez en vikend se računa kot ena prireditev.

Dodatni dan pomeni najem za več kot za eno PRIREDITEV ali VIKEND. Stranka izbere boljšo možnost zanjo in izbira med PRIREDITVIJO ali več PRIREDITVAMI ali pa dnevnim najemom.

Dodatni dan obračuna NAJEMODAJALEC NAJEMNIKU tudi za vsak dan zamude glede na dogovorjeni rok vračila po končanem najemu.

V gornjih cenah NI vključen DDV. V gornjih cenah cene vključujejo:

- Najem izbrane blagajne za izbrano obdobje

- Za mobilni prenos podatkov na FURS tudi SIM kartico (model eXpert SX 3G), za model T2 mini je potreben dostop do interneta

- Osnovno programiranje blagajne, kot je predpisano

- Po dve termo rolici za vsako najeto blagajno

- Osnovno usposabljanje uporabnikovega osebja na sedežu podjetja OPTIMA solutions

V gornjih cenah NI vključen odhod serviserja na teren in postavitev blagajne.

Postopek najema:

1. NAJEMNIK prejme od NAJEMODAJALCA Ponudbo na podlagi predhodnega dogovora o rokih in vrsti blagajn.

2. NAJEMNIK poravna pred prevzemom blagajn dogovorjeni znesek.

3. NAJEMNIK dostavi digitalno potrdilo, interni akt, šifrant artiklov, imena, priimke in DŠ uporabnikov blagajne in potrebne podatke za glavo dokumenta.

4. Strani se dogovorite o višini varščine za primer izgube ali poškodbe predmeta najema.

5. NAJEMODAJALEC pripravi blagajno in dokumentacijo za predajo NAJEMNIKU:

- Pogodbo za najem registrske ali POS blagajne

- Prevzemni zapisnik za najem POS ali registrske blagajne

- Dobavnico za NAJEMNIKA

- Račun za NAJEMNIKA.

Ob vračilu se vrnjena oprema pregleda in zabeleži v Prevzemni zapisnik za davčne ali registrske blagajne podatke o stanju opreme in datum vračila opreme. Ta datum vračila je osnova za morebitno dodatno zaračunano NAJEMNINO v primeru zamude dogovorjenega roka vračila.

NAJEMODAJALEC bo v primeru izpada opreme, ki je predmet najema poskrbel za popravilo ali v skrajnem primeru tudi za zamenjavo predmeta najema, če je prišlo do okvare zaradi napake v opremi, ki je predmet najema.

V primeru, da je napako, okvaro ali poškodbo povzročil NAJEMNIK, bo le ta poravnal vse stroške odprave zastoja, napake, okvare ali poškodbe.

Enako velja tudi za neprimerno uporabo blagajne s strani NEJEMNIKA ali njegovega osebja ali zastoj blagajne zaradi nepravilne uporabe.

VSE GORNJE CENE SO BREZ DDV.

Cenik velja od 15.05.2019 do preklica.