Razmišljate o nakupu ali zamenjavi Davčne blagajne?

INTERNI AKT

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je na svojih spletnih straneh objavila več primerov internega akta, ki ga bodo morali pred začetkom postopka davčnega potrjevanja računov sprejeti vsi zavezanci za davčno potrjevanje računov. Preden boste začeli izdajati račune po novem sistemu, torej preden boste od vključno 2. januarja 2016 naprej davčno potrjevali račune, boste morali sprejeti interni akt. V internem aktu mora vsak zavezanec popisati svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeliti oznake ter določiti način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.


Gotovinski računi se po novem lahko številčijo le kot zaporedje na blagajni ali v poslovnem prostoru (ni dovoljeno več različnih zaporedij glede na različne vrste računov na eni na blagajni).

Internega akta v okviru davčnega potrjevanja računov sicer ne bo potrebno pošiljati na FURS, bo pa davčni organ od vsakega zavezanca lahko zahteval, da interni akt predloži v okviru morebitnega davčnega inšpekcijskega nadzora.


Kazni za pravno osebo, ki ne bo sprejela internega akta, bodo od 4 tisoč do 75 tisoč evrov, za s.p. pa od 1.200 do 10 tisoč evrov.


Objavljeni primeri oziroma vzorci internega akta so namenjeni različnim družbam in različnim strukturam poslovanja. Vzorci se namreč razlikujejo glede na to ali zavezanec posluje v enem poslovnem prostoru in uporablja zgolj eno elektronsko napravo za izdajanje računov, ali pa posluje v več poslovnih prostorih in uporablja več elektronskih naprav za izdajanje računov. Vzorci internega akta pa se razlikujejo tudi glede na način številčenja računov, ki ga bo sprejel in uporabljal posamezen zavezanec.

 

Povpraševanje

Kako ste nas našli?: Facebook
  Spletna stran / Google
  Povedali so mi prijatelji / znanci
  Drugo

Prepiši številke: *
Pošlji